Η μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού αφορά στην σύλληψη, μελέτη και υλοποιήση μιας εικόνας του χώρου με τεχνητό φώς που στοχεύει στην ανάδειξη του χώρου είτε με φυσικό ή τεχνητό φως.Η υλοποίηση της μελέτης περιλαμβάνει την ακριβή τοποθέτηση των φωτιστικών επί των σχεδίως κατασκευής και τον έλεγχο του φωτός, φυσικού ή τεχνητού.Ο σωστός φωτισμός βελτιώνει τη λειτουργία ενός χώρου, εντείνοντας την ευκρίνεια στο περιβάλλον του κάθε χρήστη. Η αισθητική του χώρου βελτιώνεται ενισχύοντας την αρχιτεκτονική. Κατά τη μελέτη αρχιτεκτονικού φωτισμού καθορίζεται ο κατάλληλος αριθμός και η σωστή τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων. Λαμβάνεται επίσης υπόψη το συνολικό κόστος αγοράς και συντήρησης.

Στα γραφεία και γενικά στους χώρους εργασίας, το αποτέλεσμα της μελέτης φωτισμού συνίσταται στο να δημιουργεί στους εργαζομένους ένα ευχάριστο περιβάλλον, ώστε να αισθάνονται και να εργάζονται καλύτερα, δηλαδή αυξάνει την αποδοτικότητά τους, ενώ οι εξωτερικοί χώροι φωτίζονται για να ενισχύσουν την εταιρική ταυτότητα.

Στον ιδιωτικό τομέα, οι ιδιοκτήτες σπιτιών συνειδητοποιούν ότι ο φωτισμός είναι τόσο σημαντικός παράγοντας στο σχεδιασμό, όσο και η αρχιτεκτονική και η επίπλωση.

 

error: Content is protected !!